سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه ما

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سهامداران محترم می توانند سود سهام سال مالی 1395 خود را از 1396/04/31 از طریق کلیه شعب بانک ملت با ارائه کارت ملی دریافت نمایندسهامداران محترم می توانند سود سهام سال مالی 1395 خود را از 1396/04/31 از طریق کلیه شعب بانک ملت با ارائه کارت ملی دریافت نمایند