سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت بیمه ما

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سهامداران محترم جهت دریافت مطالبات سال مالی 93 و قبل از آن لطفا فرم درخواست را از سایت دانلود و تکمیل نموده و به شماره فکس نوشته شده در پایین فرم ارسال نمایید. لینک دانلود فرم درخواست مطالبات: http://stock.bimehma.com/report/From_Darkhast_Motalebat_93.pdf   سهامداران محترم جهت دریافت مطالبات سال مالی 93 و قبل از آن لطفا فرم درخواست را از سایت دانلود و تکمیل نموده و به شماره فکس نوشته شده در پایین فرم ارسال نمایید.
لینک دانلود فرم درخواست مطالبات: http://stock.bimehma.com/report/From_Darkhast_Motalebat_93.pdf